Βιομηχανία

Η εταρεία Delta Pi Systems ενσωματώνει μηχανική, λογισμικό και υλισμικό σε λύσεις οι οποίες ικανοποιούν τις αναγκές σας.

Σε όλους τους παρακάτω τομείς υλοποιούμε διαρκώς καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις και φορείς που ζητούν την βοήθειά μας.

Μηχανική

  • Χημική Μηχανική
  • Συστήματα Ελέγχου
  • Ηλεκτρολογική Μηχανική
  • Βιομηχανική Μηχανική
  • Mechanical Engineering

Εταιρικές λύσεις

  • Διεργασίες παραγωγής
  • Εταιρικά δεδομένα και στατιστικά (Business Analytics)

Παραγωγή λογισμιού και ανάπτυξη εφαρμογών

  • Παραγωγή λογισμικού (software)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου (Web development)