θTemperature

Κατάλληλο για την αυτόματη μέτρηση της θερμοκρασίας και έλεγχο προκαθορισμένων θερμοκρασιών ασφαλείας, καταγραφή και αποθήκευση όλων των ενδείξεων και εκτύπωση όλων των στοιχείων.

Η νέα έκδοση v1.1.1 περιλαμβάνει:

 • Απεικόνιση του σημείου ελέγχου και της αντίστοιχης ένδειξης
 • Καταγραφή και απομνημόνευση όλων των ενδείξεων
 • Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας
 • Εξελιγμένο σύστημα αυτόματης εκτίμησης της θερμοκρασίας σε περίπτωση σφάλματος
 • Εξελιγμένη τεχνολογία διαχείρισης των δεδομένων με δυνατότητα αποθήκευσης πρακτικά απεριόριστων λήψεων
 • Δυνατότητα εξαγωγής θερμοκρασιών σε PDF και εκτύπωσης τους
 • Δυνατότητα πλήρους επισκόπησης του ιστορικού και εξαγωγής του σε PDF
 • Γραφική αναπαράσταση του ιστορικού των θερμοκρασιών για κάθε αισθητήριο και υπολογισμός στατιστικών στοιχείων
 • Δυνατότητα εξαγωγής των γραφημάτων του ιστορικού των θερμοκρασιών σε αρχεία είκονας ή PDF
 • Δυνατότητα αποστολής email (αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο) για κρίσιμες θερμοκρασίες
 • Ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον
 • Λειτουργία σε διακομιστή με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης πολλών χρηστών μέσω τοπικού δικτύου
 • Αριθμός χρηστών: απεριόριστος
 • Αριθμός θέσεων εργασίας: απεριόριστος