σLevel

Όπου ο έλεγχος της στάθμης των υλικών είναι απαραίτητος, το σLevel βοηθάει με τη μέτρηση και απεικόνιση της στάθμης του υλικού μέσα σε ένα δοχείο.