Λύσεις Software as a Service (SaaS)

solutions.png

Η εταιρεία Delta Pi Systems προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού στα συστήματα της επιχείρησης (Software as a Service - SaaS).

Το αντίστοιχο λογισμικό εγκαθίσταται σε δικούς μας server είναι όμως προσβάσιμο από το internet έτσι ώστε να μην υπάρχουν τοπικοί ή άλλου είδους περιορισμοί στην χρήση του.

Με μορφή SaaS διατίθενται, ενδεικτικά, λογισμικά σχετικά με:

  • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)
  • Διαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντος (PLM)
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM)
  • Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM)

Επιπρόσθετα, έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε SaaS λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας.