Βιομηχανικοί Ανεμιστήρες

Η Delta Pi Systems προσφέρει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών ανεμιστήρων, από χαμηλής πίεσης μέχρι μέσης και υψηλής πίεσης ανεμιστήρες, τόσο αξονικούς όσο και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

Εφαρμογές των βιομηχανικών ανεμιστήρων μπορούν να βρεθούν στη γεωργία, τους αλευρόμυλους, ξυλουργεία και χαρτοβιομηχανίες, και άλλες βιομηχανίες, όπου είναι απαραίτητα ο αερισμός, η πνευματική μεταφορών υλικών ή η αποκονίωση. Όλα τα μηχανήματά μας είναι σύμφωνα με την οδηγία CE. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα είναι επίσης διαθέσιμα.

Για μη τυποποιημένες λύσεις παρέχουμε επίσης και υπηρεσίες υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) προκειμένουν να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

EVP 315/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
102
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
22 - 39
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
11 - 95
Engine installed:
63 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.18
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 315/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
103
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
50 - 755
Inlet Pressure (kg/m2):
165 - 35
Outlet Pressure (kg/m2):
223 - 402
Engine installed:
71 B - 2 poles
Installed Power (KW):
0.55
Rotation Speed (round/min):
2750
Limit Speed (round/min):
2800
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 315/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
104
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
60 - 865
Inlet Pressure (kg/m2):
22 - 50
Outlet Pressure (kg/m2):
25 - 515
Engine installed:
80 B - 2 poles
Installed Power (KW):
1.1
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
12.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 355/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
106
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
28 - 51
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
116 - 88
Engine installed:
63 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.18
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 315/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
105
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
26 - 445
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
109 - 9
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 355/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
107
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
62 - 96
Inlet Pressure (kg/m2):
20 - 38
Outlet Pressure (kg/m2):
22 - 40
Engine installed:
80 A - 2 poles
Installed Power (KW):
0.75
Rotation Speed (round/min):
2800
Limit Speed (round/min):
2850
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 355/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
108
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
101 - 945
Inlet Pressure (kg/m2):
25 - 55
Outlet Pressure (kg/m2):
257 - 56
Engine installed:
90 S - 2 poles
Installed Power (KW):
1.5
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 355/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
109
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
38 - 58
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
116 - 95
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 400/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
110
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
45 - 65
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
11 - 91
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 400/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
111
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
102 - 88
Inlet Pressure (kg/m2):
20 - 40
Outlet Pressure (kg/m2):
26 - 42
Engine installed:
80 B - 2 poles
Installed Power (KW):
1.1
Rotation Speed (round/min):
2850
Limit Speed (round/min):
2900
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
17
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 400/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
112
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
110 - 95
Inlet Pressure (kg/m2):
258 - 60
Outlet Pressure (kg/m2):
28 - 605
Engine installed:
90 L - 2 poles
Installed Power (KW):
2.2
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
19
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 400/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
113
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
40 - 76
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
109 - 87
Engine installed:
71 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.37
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 450/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
114
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
61 - 93
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
109 - 89
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 450
Outer flange (mm):
450 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
12.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 450/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
115
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
65 - 108.5
Inlet Pressure (kg/m2):
8.2 - 20
Outlet Pressure (kg/m2):
8.2 - 20
Engine installed:
80 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.55
Rotation Speed (round/min):
1630
Limit Speed (round/min):
1680
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 450
Outer flange (mm):
450 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
12.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 500/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
116
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
107 - 142
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 20
Outlet Pressure (kg/m2):
10 - 20
Engine installed:
80 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.55
Rotation Speed (round/min):
1400
Limit Speed (round/min):
1450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 500
Outer flange (mm):
500 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
22
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVP 500/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷8.500 m3/h
Pt = 4÷45 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Single flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVPare suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

For this category of fans the ATEX mode is not feasible for constructional reasons.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.
Fan ID:
117
Κατηγορία:
EVP
Air Flow (m3/min):
115 - 163
Inlet Pressure (kg/m2):
14 - 30
Outlet Pressure (kg/m2):
14 - 30
Engine installed:
90 S - 4 poles
Installed Power (KW):
1.1
Rotation Speed (round/min):
1660
Limit Speed (round/min):
1710
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 500
Outer flange (mm):
500 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
22
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier..

EVF 315/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
118
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
22 - 39
Inlet Pressure (kg/m2):
4.4 - 10
Outlet Pressure (kg/m2):
4.8 - 11
Engine installed:
63 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.18
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 315/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
119
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
50 - 75.5
Inlet Pressure (kg/m2):
23 - 43
Outlet Pressure (kg/m2):
22.299999 - 40.200001
Engine installed:
71 B - 2 poles
Installed Power (KW):
0.55
Rotation Speed (round/min):
2750
Limit Speed (round/min):
2800
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 315/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
120
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
60 - 86.5
Inlet Pressure (kg/m2):
22 - 50
Outlet Pressure (kg/m2):
25 - 51.5
Engine installed:
80 B - 2 poles
Installed Power (KW):
1.1
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
12.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 315/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
121
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
26 - 44.5
Inlet Pressure (kg/m2):
6 - 14
Outlet Pressure (kg/m2):
6.6 - 14.2
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 315
Outer flange (mm):
315 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
7.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 355/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
122
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
28 - 51
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
116 - 88
Engine installed:
63 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.18
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
8
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 355/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
123
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
62 - 96
Inlet Pressure (kg/m2):
20 - 38
Outlet Pressure (kg/m2):
22 - 40
Engine installed:
80 A - 2 poles
Installed Power (KW):
0.75
Rotation Speed (round/min):
2800
Limit Speed (round/min):
2850
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
12
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 355/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
124
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
72 - 115
Inlet Pressure (kg/m2):
25 - 55
Outlet Pressure (kg/m2):
25.700001 - 56
Engine installed:
90 S - 2 poles
Installed Power (KW):
1.5
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
13.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 355/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
125
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
38 - 58
Inlet Pressure (kg/m2):
10 - 8
Outlet Pressure (kg/m2):
116 - 95
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 355
Outer flange (mm):
355 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
9
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 400/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
126
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
45 - 65
Inlet Pressure (kg/m2):
5 - 10
Outlet Pressure (kg/m2):
5.5 - 11
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 400/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
127
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
102 - 88
Inlet Pressure (kg/m2):
20 - 40
Outlet Pressure (kg/m2):
26 - 42
Engine installed:
80 B - 2 poles
Installed Power (KW):
1.1
Rotation Speed (round/min):
2850
Limit Speed (round/min):
2900
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
17.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 400/C - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
128
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
95 - 150
Inlet Pressure (kg/m2):
25.799999 - 60
Outlet Pressure (kg/m2):
28 - 60.5
Engine installed:
90 L - 2 poles
Installed Power (KW):
2.2
Rotation Speed (round/min):
3400
Limit Speed (round/min):
3450
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
20
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 400/D - 60 Hz

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
129
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
40 - 76
Inlet Pressure (kg/m2):
7 - 16
Outlet Pressure (kg/m2):
7.2 - 16.4
Engine installed:
71 B - 4 poles
Installed Power (KW):
0.37
Rotation Speed (round/min):
1580
Limit Speed (round/min):
1630
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 400
Outer flange (mm):
400 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
11.5
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 450/A

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
130
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
61 - 93
Inlet Pressure (kg/m2):
6 - 14
Outlet Pressure (kg/m2):
6.8 - 14.8
Engine installed:
71 A - 4 poles
Installed Power (KW):
0.25
Rotation Speed (round/min):
1350
Limit Speed (round/min):
1400
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 450
Outer flange (mm):
450 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
14
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.

EVF 450/B

CHARACTERISTICS
V = 1.320÷120.000 m3/h
Pt = 4÷100 kg/m2
Axial-flow fan with light alloy die-cast impeller with wing-profile blades. Double flange ducting drum. Directly coupled motor.
Description:
Use: the helical fans, series EVF are suitable for sucking in smokes, as well as vitiated, dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works.
For the aeration of local rooms, for drying paper, wool, pasta tiles in the application to radiators, unit heaters, cooling towers, etc. and generally where it is necessary to transport big volumes of air with low pressures.

Minimum working temperature - 20 °C, Maximum + 60 °C.

ErP: these fans are covered by Directive 2009/125/EC. This law does not apply in the following cases:
- Operation in potentially explosive atmospheres (ATEX)
- Operation with high temperatures (fans designed with cooling fan)
- Operation with temperatures below -40°C
- Working in toxic, corrosive or abrasive enviroments (use of material such as AISI 304, AISI 316, manganese steels).
These series are axial fans and therefore expected Ntarget = 50 (Reg. UE N.327/2011).
ErP calculations take into account efficiency IE2 motors conforming to IEC 60034-30.

* = The fans are not on our Price List, production on request.
Fan ID:
131
Κατηγορία:
EVF
Air Flow (m3/min):
125 - 181
Inlet Pressure (kg/m2):
20 - 55
Outlet Pressure (kg/m2):
20 - 55
Engine installed:
90 L - 2 poles
Installed Power (KW):
2.2
Rotation Speed (round/min):
2900
Limit Speed (round/min):
2950
Fluid Type:
1
Inlet flange (mm):
⌀ 450
Outer flange (mm):
450 x N/A mm
Weight without engine (Kg):
23
GD2 (Kgm2):
N/A Kgm2
Other notes:
Uses of Variable Speed Drives please pay attention to the possible overheating of the motor due to a lower rpm/Hz than recommended by the motor supplier.