Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά περιοδικά

Proceedings

Posters

Διατριβή

Εργασίες

  • D. Papadopoulos. Numerical research on a three stage turbomolecular pump (Διπλωματική εργασία).
  • D. Papadopoulos. Calculation of the exhaust temperature and humidity after rarefaction in dependence of a Diesel motor's operating point and flow parameters (Σπουδαστική εργασία).