δDosing

Είναι ενα πρόγραμμα δοσιμετρίας για μέχρι 32 πρώτες ύλες κατάλληλο για:

  • Διαχείριση πρώτων υλών
  • Υψηλής ακρίβειας δοσιμετρίας κατά βούληση
  • Λεπτομερή καταγραφή όλης της παραγωγής
  • Λεπτομερή καταγραφή όλων των φάσεων της παραγωγής και πρόσβαση διαχειριστή στο σύστημα
  • Δημιουργία συνταγών κατά βούληση, με επιλογές ακρίβειας για τη ζύγιση της κάθε πρώτης ύλης
  • Συνεχή έλεγχο του συστήματος κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων