Η εταιρεία Delta Pi Systems

Η εταιρεία Delta Pi Systems παρέχει εργαλεία για:

  • τη δοσιμετρία των πρώτων υλών
  • τη μέτρηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας
  • τη μέτρηση και τον έλεγχο της στάθμης
  • ελαχιστοποιήση κόστους ενός μίγματος υπό περιορισμούς ποιότητας

καθώς και συμβουλευτικές λύσεις στα παρακάτω πεδία:

  • συστήματα ελέγχου
  • αριθμητική βελτιστοποίηση
  • βέλτιστος σχεδιασμός
  • υπολογιστική ρευστομηχανική
  • μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Ιδρύθηκε το 2011 από τον κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει δίπλωμα μηχανολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τη διπλωματική του εργασία στο πανεπιστήμιο του Αννοβέρου με θέμα "Αριθμητική ανάλυση στροβιλομοριακής αντλίας". Πήρε το διδακτορικό του από το RWTH Πανεπιστήμιο του Άαχεν με θέμα "Ποσοτικοποίηση Μετρήσεων Συγκέντρωσης σε Πολυσυστατικά Συστήματα μέσω Λύσεις Αντίστροφων Προβλημάτων".

H Delta Pi Systems είναι μέλος του ομίλου "Delta Pi" η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αποθήκευσης, ξήρανσης, διανομής, επεξεργασίας και συντήρησης δημητριακών και σπόρων κτλ.